Home

Het tv programma VERSLAAFD! bracht Lya Young-Afat en Peter ter Horst  in 2012 bij elkaar toen beiden betrokken waren bij de voorbereidingen van het eerste seizoen. Peter achter de schermen als interventionist en Lya als family counsellor. Zij deelden een visie die hen na intensieve samenwerking ertoe dreef om The Final Step te op te richten.

Onze visie:
Het kernprobleem van de verslavingszorg is dat veel verslaafden vaak worden geconfronteerd met een terugval. De meesten al binnen een jaar na behandeling in een kliniek. En vaak ook meerdere keren daarna. Dat patroon van draaideur-verslaving ondermijnt hun herstel. Dat is niet alleen zeer ingrijpend voor de verslaafde maar ook minstens zo ingrijpend voor de familie.

Wij hebben de begeleiding die wij geven zo ingericht dat de familie een actieve rol vervult. Door een uniek programma dat wij hebben samengesteld ontvangt de verslaafde structurele steun terwijl de druk op de familie wordt geminimaliseerd.

Bewustwording en erkenning van een verslavingsprobleem zijn de eerste stappen naar herstel. Voor iemand die een terugval heeft is dat soms nog moeilijker omdat hij of zij het wel weet maar vaak niet erkent. Doe nu een van onze online testen om voor jezelf de bevestiging te krijgen waar jij of je familielid nu staat met een (mogelijke) verslaving.

Wij hebben twee type testen ontwikkeld.
1. De zelftest voor (mogelijk) verslaafden.

Deze test geeft inzicht of de persoon die hem afneemt een probleem heeft met een drugs- en/of alcohol verslaving waarbij professionele hulp nodig is. 

2. De online test voor familieleden van (mogelijk) verslaafden.

Deze test geeft inzicht of een familielid of dierbare een probleem heeft met een drugs- en/of alcoholverslaving waarbij professionele hulp nodig is.